Jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Akordeonu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz nauczyciel w klasie akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach wykształcił wielu młodych akordeonistów, którzy sięgali po najwyższe nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Studenci byli laureatami nagród m.in. w konkursie w Bratysławie (Słowacja), Castelfidardo (Włochy), Dunajskiej Stredzie (Słowacja), Fürstenfeld (Austria), Klingenthal (Niemcy), Pradze (Czechy), Popradzie (Słowacja), Puli (Chorwacja), Ostrawie (Czechy), Trossingen (Niemcy), Wilnie (Litwa), Wiedniu (Austria), a także konkursów w Giżycku, Gorlicach, Sanoku, Przemyślu, Sanoku, Solcu, Wrocławiu.

W roku 2015 za działalność dydaktyczną otrzymał odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.