Edukacja

Edukacja

W latach 1986-92 uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. I. J. Paderewskiego...

Działalność artystyczna

Działalność artystyczna

Uczestniczył m.in., w Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym w Pärnu (Estonia)...

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Akordeonu Akademii Muzycznej...